پایان نامه حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش

پایان نامه حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش پایان نامه حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش

دسته : حسابداری

فرمت فایل : word

حجم فایل : 1080 KB

تعداد صفحات : 87

بازدیدها : 1553

برچسبها : حقوق و دستمزد پایان نامه حسابداری

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه بررسی حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش رشته حسابداری

یک سیستم حقوق و دستمزد باید به شکلی طراحی شود که اطلاعات لازم را به سرعت و به موقع جمع آوری و مبلغ صحیح قابل پرداخت به هر یک از کارکنان و دستگاههای مربوطه را محاسبه کند و در ضمن روشهای کنترلی مناسبی برای جلوگیری از پرداخت وجوه به شکل غیر قانونی به افراد سوء استفاده کننده را ایجاد نماید. بدیهی است که حقوق و دستمزد از نظر اقتصادی تابع نظریات ، قوانین و عوامل بسیاری از قبیل عوامل اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است. ولی در هر صورت عاملان کار اعم از کارگران و کارمندان و حتی خود مدیران و سرپرستان باید در مقابل کار خود حقوق و دستمزد دریافت نمایند که رنج و خستگی  ناشی از کار را در آنان جبران نموده و به آنان امکان دهد تا مطابق شئونات خود زندگی کنند. مسلم است چنانچه کارکنان احساس کنند تقابل مذکور برقرار است، نتیجتا انگیزه های مثبت در آنها ایجاد خواهد شد و در غیر اینصورت نیروهای انسانی عموما حاضر به تحمل این رنج و زحمت وخستگی نخواهند بود و زمانی نمی گذرد که این احساس در کمیت و کیفیت کار آنان اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت. از این روست که مدیریت حقوق و دستمزد را برقراری یک ارتباط منطقی بین وظیفه و مسئولیت های شغلی  و میزان حقوق و دسنمزد پرداختی به کارکنان دانسته اند که کاری است بس دشوار و پیچیده  به همین لحاظ هم جایگاه مهمی در روش ها و تکنیک های مدیریت داشته و اگر صحیح انجام پذیرد،پاسخگوی بسیاری از مشکلات در بخش های دولتی یا خصوصی باشد.

حقوق و دستمزد اداره آموزش و پرورش

تعریف اصطلاحات و واژه های تحقیق

تعریف حقوق و دستمزد

حقوق ودستمزد عبارت است از وجه نقدی یا هر گونه مزایای غیر نقدی و با مجمع آنها که کارکنان در مقابل انجام کار از کار فرما دریافت می دارند.

تعریف دستمزد تولیدی

دستمزد تولیدی عبارت از وجوهی است که برای کار انجام شده تولیدی در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد. بنابراین،کمیت و کیفیت نیروی کار و هزینه های مربوط به آن از موضوعاتی است که همواره باید کنترل شود تا با پرداخت حقوق و دستمزد مناسب، کیفیت نیروی کار حفظ شود. در این قسمت، به جهت ساده تر شدن موضوع به توضیح برخی اصطلاحات می پردازیم:

دستمزد مستقیم

عبارت است از هزینه های انجام شده ای که مستقیما به جهت ساخت محصول ، پرداخت و یا تعهد شود. مانند دستمزد کارگران بخش تولید و بسته بندی در یک شرکت لبنی.

دستمزد غیر مستقیم

عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده که مستقیما در ساخت محصول صرف نشده باشد. به عبارتی دیگر، دستمزد سرکارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیما تاثیری در تولید ندارند، دستمزد غیر مستقیم گویند.

زمان عادی انجام کار

عبارت است از مدت زمانی که طبق روال عادی برای انجام کار لازم است.

زمان استاندارد انجام کار

عبارت است از میزان کار مورد انتظار از هر کارکرد در زمان معین. زمان استاندارد، از طریق زمان سنجی حرکات لازم برای تولید و با در نظر گرفتن اوقات استراحت/ توقف و تاخیرات احتمالی بدست می آید.

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

واحدهای تولیدی، به منظور کنترل حقوق و دستمزد از دوایری نظیر کارگزینی، برنامه ریزی تولید، زمان سنجی با  ثبت اوقات کار، دایره حقوق و دستمزد و دایره حسابداری بهای تمام شده استفاده می کنند. این دوایر اطلاعات لازم را جمع آوری، ثبت، نگهداری و به مدیریت واحدهای دیگر گزارش می نمایند.

دایره کارکزینی

وظیفه عمده این دایره تهیه و تدوین، و یا اصلاح دستورالعمل ها، آئین نامه های استخدامی و فرم های پرسنلی  می باشد، به گونه ای که به قانون کار و مقررات بیمه و تامین اجتماعی منطبق باشد.

دایره زمان سنجی

وظیفه این دایره، بررسی و محاسبه زمان استاندارد برای ساخت یک واحد محصول است. زمان استاندارد انجام کار را با توجه به امکانات و شرایط فیزیکی تعیین می کنند.

دایره برنامه ریزی تولید

این دایره قبل از شروع عملیات، با استفاده از زمان استاندارد محصول، برنامه تولید را برای هر سفارش، دایره و یا مرحله تولید تهیه می کند، تا ازین طریق، امکان مقایسه و کنترل هزینه های واقعی دستمزد با بودجه دستمزد، همچنین مقایسه ساعات کار واقعی با ساعات استاندارد و تولید پیش بینی شده با تولید واقعی فراهم گردد.

دایره ثبت اوقات کار

وظیفه این دایره گرد آوری اطلاعات مربوط به اوقات کار انجام شده در مورد هریک از سفارشات مراحل تولید می باشد.

دایره حسابداری حقوق و دستمزد

وظیفه این دایره، تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین ناخالص و خالص حقوق و دستمزد است. همجنین، این دایره بر مبنای اطلاعاتی که از دوایر دیگر دریافت داشته است، وظیفه طبقه بندی لیست حقوق و دستمزد را بر حسب نوع کار، دوایر و مراحل تولید بر عهده دارد. مدارک حقوق و دستمزدهر یک از کارکنان در این دایره نگهداری می شود.

دایره حسابداری بهای تمام شده

حسابداری بهای تمام شده اطلاعات و مدارک را از دوایر مربوط دریافت نموده، ساعت کار کارگران (نفر، ساعت) و هزینه مربوط به آن را برای هر نوع سفارش و مرحله تولید ثبت و در گزارشات منعکس و تحلیل می نماید.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه

تعریف و تبیین مسئله تحقیق(موضوع تحقیق)

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

سوال ها و فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف اصطلاحات و واژه های تحقیق

تعریف حقوق و دستمزد

تعریف دستمزد تولیدی

دستمزد مستقیم

دستمزد غیر مستقیم

زمان عادی انجام کار

زمان استاندارد انجام کار

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

دایره کارکزینی

دایره زمان سنجی

دایره برنامه ریزی تولید

دایره ثبت اوقات کار

دایره حسابداری حقوق و دستمزد

دایره حسابداری بهای تمام شده

فصل دوم

مطالعات نظری و تئوری

مقدمه

سیستم حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد

عملیات حسابداری سیستم حقوق و دستمزد

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

الف) دایره کارگزینی

ب) دایره برنامه ریزی تولید

ج)دایره ثبت اوقات کار (دایره کنترل ورود وخروج پرسنل)

کارت ساعتtime card

ماشین ساعت زن time clock

کارت اوقات کار

دایره حقوق و دستمزدPayroll Department

دایره پرداخت

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد Payroll Accounting

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد

مزد

حقوق پایه (حقوق مبنا)

مدت کار

کار روز و کار شب

کار مختلط

کار نوبتی

اضافه کاری

عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار

پاداش افزایش تولید

فوق العاده مأموریت

حق اولاد و عائله مندی

تعطیلات و مرخصی ها

کسورات حقوق و دستمزد

کسورات توافقی

پیش پرداخت

کسورات قانونی

اجرائیات

بیمه

بیمه بیکاری

شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

لیست بیمه

مالیات

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن

درآمد مشمول مالیات حقوق

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق

سیستم های حقوق و دستمزد

سیستم های مبتنی بر زمان

سیستم های پارچه کاری

طرح های مبتنی بر پاداش

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد

Sheetلیست حقوق و دستمزد

Sheetدستمزد اضافه کاری و غیبت

پیشینه تحقیق

پیشینه نظام حقوق و دستمزد

پیشینه نظام حقوق و دستمزد در ایران

پیشینه تحقیق در خارج از ایران

حقوق معلمان سایر کشورها چقدر است؟

درآمد سرانه و شاخص قیمت، دو ملاک دیگر برای مقایسه

یک مزیت پنهان

فصل سوم

مقدمه

جامعه آماری تحقیق

روش اجرای تحقیق بر اساس هدف

الف) بنیادی

ب) کاربردی

روش اجرای تحقیق بر اساس ماهیت

تحقیقات توصیفی

تحقیقات تاریخی

تحقیقات همبستگی

تحقیقات علی

تحقیقات تجربی

روشهای جمع آوری داده چطوری انجام می شود؟

-کتابخانه

- میدانی

-استفاده از روش مشاهده در تحقیق

- اصول مصاحبه

-ابزار گردآورى اطلاعات یا پرسشنامه

-روش هاى صوتى و تصویرى

-روش هاى ترکیبى

روایی ابزار سنجش

پایایی سنجش

فصل چهارم

مقدمه

تحلیل های آماری

جواب دادن سوالات

فصل پنجم

مقدمه

خلاصه اطلاعات دموگرافیک

نتیجه گیری

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

منابع

ضمائم

فهرست جداول

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید