فنون تصویربرداری

فنون تصویربرداری
رشته تحصیلی : کتابخانه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 42

حجم فایل (به کیلوبایت) : 38

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7000 تومان

خرید و دانلود

 فنون تصویربرداری

مقدمه..........................................................................................................................

تصویر چیست............................................................................................................ 1

فیلم خام...................................................................................................................... 2

ساخت......................................................................................................................... 3

سرعت........................................................................................................................ 4

نگاتیو در برابر ریورسال........................................................................................... 8

نگهداری و حفاظت فیلم خام....................................................................................... 9

گرما............................................................................................................................ 10

رطوبت........................................................................................................................ 10

گازهای مضر............................................................................................................. 10

تشعشع....................................................................................................................... 10

فیلم برداری برای تلویزیون....................................................................................... 11

كنتراست..................................................................................................................... 11

وضوح........................................................................................................................ 12

سرعت دوربین تركیب تصویری و حركت دوربین.................................................... 12

فیلمبرداری در طبیعت و فیلمبرداری هوایی و زیرآبی............................................... 13

فیلمبرداری روز – به جای – شب.............................................................................. 15

نمایش زمینه فیلم بر پشت پرده شفاف...................................................................... 16

فیلم برداری نوار فیلم زمینه....................................................................................... 17

روش های سنجش نور.............................................................................................. 18

نورسنج حذفی............................................................................................................ 18

نور سنج مقایسه ای................................................................................................... 19

نورسنج های – فتو – الكتریك.................................................................................... 19

مشخصات اساسی طرح نور سنج.............................................................................. 20

نور سنج مستقیم........................................................................................................ 20

مناسب ترین درجه F.................................................................................................. 21

كیفیت اپتیك عدسی..................................................................................................... 21

هزینه.......................................................................................................................... 21

عمق صحنه................................................................................................................. 21

استفاده از عدسی های زوم....................................................................................... 21

تضاد سایه و روشن درآوردن رنگ ها..................................................................... 21

وضوح........................................................................................................................ 22

عدسی......................................................................................................................... 22

تقسیم بندی انواع عدسی............................................................................................ 22

عدسی ساده و عدسی مركب...................................................................................... 23

پدیده های نوری موثر در ساختمان عدسی............................................................... 24

علایم اختصاری برای عدسی ها................................................................................ 24

ساده ترین روش های ویژه در فیلم برداری............................................................. 25

فیداین......................................................................................................................... 25

نما در آیریس یا درماسك.......................................................................................... 25

میكس......................................................................................................................... 26

پانوداما (پان).............................................................................................................. 27

حركت به جلو یا عقب (تراك یا ترالی)........................................................................ 27

نقاشی روی شیشه..................................................................................................... 28

زو پتیك...................................................................................................................... 30

نور............................................................................................................................. 30

عمق میدان وضوح...................................................................................................... 32

فیلترها........................................................................................................................ 33

فیلتر ژلاتینی............................................................................................................... 35

فیلتر مركب................................................................................................................. 36

فیلتر شیشه ای یك پارچه (فیلتر یك پارچه رنگ شده................................................ 36

فیلترهای مورد استفاده در فیلم برداری سیاه و سفید............................................... 38

تصحیح....................................................................................................................... 38

كنتر تضاد سایه و روشن.......................................................................................... 39

فهرست برگزیده ای از فیلترهای رنگی برای فیلم برداری سیاه و سفید................... 40

فهرست برگزیده ای از فیلترهای رنگی برای فیلم برداری رنگی............................... 41

فیلترهای همه كاره..................................................................................................... 43

فیلترهای دارای غلظت خنثی یا خاكستری.................................................................. 43

فیلتر مدرج.................................................................................................................. 45

فیلتر پلاریزه............................................................................................................... 46

فیلتر پخش كننده......................................................................................................... 46

فیلتر توری.................................................................................................................. 48

فیلتر ؟؟.......................................................................................................................

خلاصه عوامل در رنگ.............................................................................................. 48

توازن رنگ................................................................................................................. 49

نورپردازی برای فیلمبرداری رنگی............................................................................ 49

درآوردن رنگ هنگام فیلمبرداری با نور مصنوعی.................................................... 51

افه های رنگی خاص................................................................................................... 54

مقدمه

آنان كه سودای حرفة فیلمبرداری سینمایی را در سر می پرورانند بزودی در می یابند كه راه آسانی را انتخاب نكرده اند.

موفقیت در حرفه ای فیلمبرداری مستلزم داشتن اطلاعات كافی دربارة مبانی علمی اصولی فیلمبرداری و چگونگی كاربرد این اصول است و اینگونه اطلاعات البته آسان ب دست نمی آید.

رسیدن به موقعیتی كه انسان بتواند كار یك حرفه ای را در حال فیلمبرداری مشاهده كند و بعد البته فرصت آن را بیابد كه خود فیلم بگیرد، سفری طولانی همراه با نامیدیهاست.

فراتر از این قلم رو عمل و تجربه در فیلمبرداری است كه بدون هیچ كس نباید امیدوار باشد پیچیدگیهای فراوان این كار را بیاموزد.

بعضی از فیلمبرداران دوست دارند كیفیت مرموزی به كارشان بدهند و علاقه ای ندارند كه رازشان را به تازه كارها در میان بگذارند.

فیلمبردار هر روز صبح شیشة مخصوصش را عین اینكه دارد جنس قاچاق رد می كند یواشكی به متصدی تنظیم عدسی می داد كه در دوربین بگذارد و در پایان روز وقتی كارگردان آخرین صحنة فیلمبرداری را قطع می كرد، فیلمبردار بلافاصله دستش را دراز می كرد كه شیشة مخصوص را از متصدی تنظیم عدسی بگیرد. و اینك بسیار خوشحالم كه بسیاری از فیلم برداران اطلاعات زیادشان را به صورت رایگان در اختیار تازه كاران قرار می دهند.

باشد كه این مطالب جمع آوری شدة بنده حقیر در مسیر سخت و پر خار و خاشاك مشتاقان حرفة فیلمبرداری چند برگ ؟؟‌بگسترد.

تصویر چیست؟

واژه ی تصویر (Image به زبان انگلیسی و فرانسه) چنان كاربردهای گسترده و متنوعی كه ارائه ی تعریفی شدند و جامع و مانع دشوار می نماید. از واژه ی تصویر پی می بریم كه به چیزی مرئی یا نامرئی دلالت می كند كه حالتی تصویری دارد واقعی یا خیالی است – مجرد یا مشخص است؟ آفریده ملكی است یا باز شناخته اوست. یكی از تعریف های تصویر از افلاطون است " نخست سایه ها سپس بازتاب هایی را كه می توان بر سطح آب یا بر سطح اشیاء نیمه براق و صیقلی یا درخشان مشاهده كرد و تمام این جنس بازنمایی ها را تصویر می نامم". پس با این تعریف تصویر عبارت است از آنچه در آیینه یا آنچه با فرآیندهای بازنمایی مشابه آیینه بازتاب می یابد بنابراین تصویر چیزی ثانوی است كه انعكاس یا بازنمایی "حقیقت" یا "واقعیت" دیگری است – در نظریه های شناخت تصویر مبنایی است كه فرآیند انتزاع و تجدید و یعنی شكل گیری مفاهیم و سپس تفكر را امكان پذیر می سازد. تصویر اشیاء و پدیده ها در ادراك حسی و حافظه ی تصویری یا دیداری سبب بازشناسی محیط پیرامون می شود و در فرآیند شناخت نقش بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر تصویر ذهنی در غیاب اشیاء یا پدیده ها نیز در ذهن حضور دارد و در فعالیت های روانی و تخیل و عواطف بیشترین سهم را ایفا می كند. خواب دیدن فعالیت گزینشی پیچیده و ناخودآگاه ذهن در یادآوری و رویت دوباره ی تصویرها و تنظیم یا بازنمایی دلبخواه آنهاست معمولاً خواب را با احساس دیدن فیلم توصیف می كنند یادآوری یا تجسم تصویرهای مشاهده شده ی پیشین به خصوص یادآوری صحنه های تاثر انگیز - مهیج - مشمئز كننده – تكان دهنده یا دوست داشتنی – شنیدن- لطیف و پر مهر در بسیاری موارد سبب بروز دوباره ی همان واكنش ها – عواطف و احساس هایی می شود كه در نخستین مواجهه پدید آمده است.

فیلم خام:

یكی از نخستین مسائلی كه فیلمبردار در آغاز تولید یك فیلم با آن روبه رو است انتخاب فیلم خام است. الیته این انتخاب از پیش با تصمیماتی كه در چهار چوب بودجه و برنامه تولید فیلم با دخالت خود فیلمبردار یا بدون حضور او گرفته شده اساساً محدود گردیده است.

به طور كلی انتخاب فیلم سه جنبه مهم را در بر می گیرد: انتخاب ساخت فیلم انتخاب بین تنظیم كند و فیلم سریع و انتخاب بین یكی از دو سیستم نگاتیو /پوزتیو وریورسال. به هر صورت در عمل انتخاب فیلم خام تابع انواع محدود فیلم های خام تجاری موجود در بازار است.