پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991 پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 23 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 257

برچسبها : پرسشنامه اهمال کاری

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991

دانلود پرسشنامه سنجش تعلل ورزی و اهمال کاری تاکمن 1991

برای آزمون و سنجش تعلل یا اهمال کاری، پرسشنامه استاندارد تاکمن مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه یک مقیاس خودگزارشی 16 ماده ای است که بر مبنای طیف لیکرت طراحی شده است. گرفتن نمره بالا در این مقیاس نشانه تعلل بالا در آن است. تاکمن، پایایی این پرسشنامه را 86/0 گزارش کرده است. در پژوهش کاظمی و همکاران، مقدار آلفای کرونباخ 71/0 به دست آمد که گویای اعتبار بالای پرسشنامه است. از آنجا که برای سنجش عوامل مؤثر بر تعلل پرسشنامه استانداردی یافت نشد، همین محققان پس از مطالعه تحقیقات و مستندات پیشین در حیطه تعلل و همچنین مصاحبه اولیه و نظرسنجی از متخصصین و اساتید، عوامل مؤثر بر تعلل را شناسایی و در قالب 40 عامل ریز و جزیی دسته بندی کردند. سپس این عوامل در اختیار 15 نفر از اساتید و خبرگان قرار گرفت و پس از اجماع نظر بین آنها نهایتاً در قالب 20 عامل فرعی و سه طبقه عوامل فردی (سئوالات 1 تا 7)، سازمانی (سئوالات 8 تا 15) و محیطی (سئوالات 16 تا 20) دسته بندی و مشخص گردید و با مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. برای اطمینان از صحت پرسشنامه طراحی شده، تحلیل عاملی صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی (ماتریس چرخش یافته عاملی با روش واریماکس) نشان می دهد با توجه به اینکه کیسر- مایر اولکینبزرگ تر از 85/0 و عدد معناداری بارتلت (0) کوچک تر از 05/0 است، داده ها شرایط مورد نیاز برای تحلیل عاملی را دارا هستند. از دیگر یافته های جدول تحلیل عاملی اکتشافی آن است که سه عامل فردی، سازمانی و محیطی، در مجموع، 25/63 درصد واریانس تعلل را تبیین می کنند و سؤالات مربوط به هر مؤلفه، به درستی گویای دسته بندی ارائه شده هستند.

تعداد گویه ها : 16
تعداد مولفه : 3 ( فردی، سازمانی و محیطی)
روایی و پایایی :دارد
منبع :دارد
نوع فایل : ورد wordوقابل ویرایش
تعداد صفحات :3

روایی پرسشنامه با نظرخواهی از خبرگان و اساتید مورد تایید قرار گرفت و جهت تایید پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ 78/0 به دست آمد که نشان دهنده پایایی بالا و مطلوب پرسشنامه است.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید