دانلود پاسخ تشریحی سؤالات کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

دانلود پاسخ تشریحی سؤالات کتاب اقتصاد خرد محسن نظری دانلود پاسخ تشریحی سؤالات کتاب اقتصاد خرد محسن نظری

دسته : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 462 KB

تعداد صفحات : 15

بازدیدها : 3712

برچسبها : اقتصاد خرد نظری پاسخ سؤالات کتاب اقتصاد خرد

مبلغ : 2500 تومان

خرید این فایل

دانلود پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی)

پاسخ تشریحی سؤالات (صحیح غلط) آخر هر فصل کتاب اقتصاد خرد محسن نظری (با پاسخ کاملاً تشریحی) که توسط رتبه برتر کشوری رشته مدیریت بازرگانی در 15 صفحه فایل pdf تهیه شده و جزوه شخصی ایشان می باشد.

این سوالات شامل 7 فصل می شوند : فصل اول: تقاضا،عرضه،تعادل - فصل دوم : کشش - فصل سوم : نظریه رفتار مصرف کننده - فصل چهارم: نظریه رفتار تولید کننده - فصل پنجم : هزینه - فصل ششم : بازار رقابت کامل - فصل هفتم : بازار انحصار کامل فروش

پاسخ تشریخی سوالات اقتصاد خرد نظری

در ادامه به برخی از این سوالات و پاسخهای تشریحی آنها جهت نمونه اشاره می شود

اگر درآمد افزایش یابد ، تقاضا به سمت بالا انتقال می یابد

(غلط) این امر بستگی به نوع کالا دارد ، اگر کالای ما عادی باشد با افزایش درآمد تقاضا نیز افزایش می یابد ولی اگر کالای ما

پست باشد با افزایش درآمد آن، مقدار تقاضا کاهش می یابد و در صورتی که کالای ما مستقل از درآمد باشد تغییری در تقاضای

آن به وجود نمی آید.

اگر تابع عرضه X=2p باشد ، در تعادل بازار، کشش قیمتی عرضه برابر یک است.

(صحیح) زیرا توان P برابر یک می باشد در نتیجه کشش قیمتی عرضه برابر یک است و از روی شکل نیز با توجه به عبارت

X=2p منحنی عرضه از مبداء مختصات می گذرد و دارای کشش قیمتی عرضه برابر یک می باشد.

اگر تابع انگل کالای X شیب منفی داشته باشد، تابع تقاضای X نیز شیب منفی دارد.

(غلط) زیرا اگر تابع انگل کالای مورد نظر ما شیب منفی داشته باشد، نشان دهنده پست بودن آن کالا می باشد ، و در صورتی که

کالا پست بود بسته به اندازه ی اثر جانشینی و درآمدی (تقاضای کالا می تواند نزولی ، صعودی و یا عمود باشد) در نتیجه شیب

منفی تابع انگل یک کالا ، دلیل بر شیب منفی تابع تقاضای آن کالا نمی باشد.

اگر تولید متوسط در حال کاهش باشد ، در مرحله اقتصادی تولید قرار داریم .

(غلط) زیرا در مرحله ی سوم نیز تولید متوسط (AP) در حای کاهش می باشد، بنابراین در صورتی که تولید متوسط در حال کاهش

باشد نمی توان گفت که در مرحله ی تولید اقتصادی (مرحله دوم) قرار داریم، ولی می توان گفت که اگر در مرحله ی دوم باشیم

تولید متوسط در حال کاهش است.

پرداخت هر نوع یارانه به بنگاه باعث افزایش سود و مقدار تولید بنگاه رقابتی کامل در کوتاه مدت می شود.

(غلط) زیرا تولید بنگاه رقابتی فقط زمانی تغییر میکند که P یا MC تغییر کند، و پرداخت یارانه منجر به افزایش سود می شود

ولی همه یارانه ها تولید را افزایش نمی دهند، به عنوان مثال : پرداخت یارانه ثابت به علت اینکه بر MC تأثیری ندارد بر تولید

بنگاه اثری نخواهد داشت و فقط باعث افزایش سود بنگاه می شود.

تابع تقاضای بازار و بنگاه انحصاری کامل فروش ، بر یکدیگر منطبق می باشند.

(صحیح) زیرا در بازار انحصاری بدلیل اینکه فقط یک بنگاه وجود دارد ، در نتیجه تقاضای بازار و بنگاه یکی می باشد و تابع

تقاضای بازار و بنگاه انحصاری بر یکدیگر منطبق است.

اگر 1000 واحد پول در منزل نگهداری کنیم ، هزینه نگهداری پول صفر است.

(غلط) زیرا هزینه های نگهداری مجموع هزینه های آشکار و پنهان می باشد، شاید بتوانیم هزینه های آشکار آن را صفر در نظر

بگیریم ، اما هزینه های پنهان آن را که می تواند سود از دست رفته ناشی از سرمایه گذاری و استفاده از این پول باشد صفر

نخواهد بود .

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید